Hvorfor Universal Doctor?

Universal Doctor er en spesialutviklet og nøye utprøvd tjeneste med et bestemt formål; å lette flerkulturell kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient. Med Universal Doctor trenger man ikke vente på tolk for mindre forhold og man unngår å måtte bruke familemedlemmer og barn som oversettere. Universal Doctors tjenester er å anse som et supplement til ordinær tolketjeneste. Det finnes ikke noe liknende program i bruk i helsevesenet i Norge i dag. Det er tidsbesparende, effektivt og man unngår lettere misforståelser. Skreddersydde løsninger kan lages for hver enkel helseinstitusjon.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Login Form

Kontakt

UniversalDoctor Norge
Cathrine Rysst - CEO
mobil: +47 952 72 239
e-post: crysst@universaldoctor.no

Websiden er designet av Netoscope.no


Besøk websiden vår!