Universal Doctor for iPhone & iPad

Universal Doctor® finnes både som PC- program og som App for iPad og iPhone. Programvaren for PC er beregnet til bruk ved sykehus, akuttmottak, helsestasjoner, faslegekontorer, asylmottak o.s.v. iPad-versjonen er praktisk for helsepersonell i bl.a. ambulanser og på visittrunder.

UniversalDoctor Speaker® for iPhone har per i dag 7 språk og er i første rekke beregnet på reisebruk. Slik kan man f.eks. lett kommunisere med en lege i et annet land under et  utenlandsopphold. På telefonen kan man ha lagret en lettfattelig oversikt over sykdomshistorie med opplysninger om medisiner, utførte operasjoner, vaksiner, allergier etc.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Login Form

Kontakt

UniversalDoctor Norge
Cathrine Rysst - CEO
mobil: +47 952 72 239
e-post: crysst@universaldoctor.no

Websiden er designet av Netoscope.no


Besøk websiden vår!