Referanser

Skottland

Universal Doctor Speaker i Skottland

UniversalDoctor Project har besøkt to større sykehus i Skottland og presentert UniversalDoctor Speaker for diverse felt innen det skotske helsesystemet. Programmet prøves nå ut i et omfattende pilotprosjekt.

***

ICS – 240 legesentre 

El Instituto Catalán de Salud (ICS)  i Spania har implementert UniversalDoctor Speaker: Medicina de Familia en9 idiomas ved sine 240 legesentre.

Her har tilgangen til det flerspråklige programmet som mål å få bedre kommunikasjon med pasienter som har vanskelig for å uttrykke seg på kastiljansk eller katalansk.

***

Portugal – Instituto Camôes 

UniversalDoctor og Instituto Camôes samarbeider om å bruke verktøyet i et opplæringsprogram for utenlandske leger i Portugal.

***

SESCAM

SESCAMS 15 sykehus i Spania har implementert UniversalDoctor Speaker. Disse er en del av det offentlige helsenettverket i Castilla-La Mancha.
Takket være konkurransedyktige priser og Universal Doctors mange tilpasningsmuligheter for ulike plattformer, har alle typer administrasjoner mulighet til å anvende programmet.

***

Hospital Severo Ochoa

Dette nye sykehuset i Madrid-omådet har innlemmet UniversalDoctor Speaker som del av sitt intranett. Alle helsearbeidere ved enheten kan nå benytte seg av de ulike formene for kommunikasjon som verktøyet tilbyr.

***

 

 

 

IAS GIRONA – SPANIA

Dette nye sykehuset i Madrid-omådet har innlemmet UniversalDoctor Speaker som

del av sitt intranett. Alle helsearbeidere ved enheten kan nå benytte seg av de

ulike formene for kommunikasjon som verktøyet tilbyr.

***

C.S.M – SPANIA

El Consorcio Sanitario del Maresme
El Consorci Sanitari del Maresme

***

RAMÓN Y CAJAL – SPANIA

Kommunikasjonsavdelingen ved sykehuset Ramón y Cajal informerer: “ Som del av sin strategi for å legge til rette for god kommunikasjon og forståelse for sine pasienter har sykehuset implementert en programvare som gjør det mulig for helsepersonell å kommunisere med pasienter fra ulike kulturer og språklige bakgrunner. For å muliggjøre dette, har vi vendt oss til Universal Doctor….”

 

 

***

Hospital de Terrassa

Hospital de Terrassa og resten av sentrene som utgjør “Consorcio Sanitari de Terrassa” har implementert en versjon tilpasset denne helseinstitusjonens behov.. Tilpasningen gjør det mulig for helsearbeiderne å stille spørsmål og gi forklaringer på helsemessige anliggender på stadig flere språk.

***

Badalona

Ved det kommunale sykehuset i Badalona og dets fire helsesentre har man implementert Universal Doctors applikasjoner. Tilpasningene som blir gjort her gjør kommunikasjonen også mellom de ulike avdelingene enklere.

***

20 HELSESENTRE I MADRID

Madrid Sørasistencia primaria
De 20 helsesentrene som utgjør den tidligere region 10 av Madrids primærhelsetjeneste kan benytte seg av Universal Doctors tjenester via sitt intranett.

***


EAP SARDENYA – SPANIA

Helsesenteret EAP Sardenya
Senteret tilbyr primærhelsetjenester til mer enn 4000 innbyggere i Barcelona. EAP Sardenya har besluttet å innføre Universal Doctors tjenester ettersom mange av deres brukere kommer fra andre deler av verden og dessuten ligger i et område med mange turister.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Login Form

Kontakt

UniversalDoctor Norge
Cathrine Rysst - CEO
mobil: +47 952 72 239
e-post: crysst@universaldoctor.no

Websiden er designet av Netoscope.no


Besøk websiden vår!